Shungit Pyramid opolerad 5 cm

Skyddar mot strålning radie 2,8 meter

Pyramiden förenar shungitens unika egenskaper med pyramidens form och skapar ett kraftfullt skydd, placera i ett rum där du tillbringar mycket tid, neutraliserar strålning, välj en pyramid som passar rummets storlek. 5 cm skyddar 2,8 meters radie. Kommer från Karelen i Ryssland.

Sätt pyramiden i enighet med väderstrecken. De släta sidorna mot norr, öst, väst och söder.

90 gram

159,00 kr