FÖR ATT BOKA DIN TID KONTAKTA MIG PÅ TELEFON 0705-833 013, VIA E-MAIL JV@VIDEEN.SE ELLER PÅ FACEBOOK.

Kristallbädd

 

Kristallbäddsterapi som assisterar ditt fysiska välmående. Kristallbädden är en healingform där man använder sig av några specialslipade och belysta kvartskristaller. En behandling i kristallbädden varar från 20 - 60 minuter, oftast börjar man med 20 minuter men även ok med en timme.

Personen som mottar behandlingen ligger på rygg med ögonen slutna under tiden de badar i ljusenergin från kristallerna. Det färgade ljuset korresponderar till de sju chakrorna vilka är energicenter som driver energin genom vårt energisystem. Ljus o färg lyser genom varje kristall i ett växelvis mönster.

Du kan boka 20, 40 eller 60 minuter i kristallbädden.
Ta gärna på dig ljusa eller vita kläder.
PRISER:
                                                20 MIN = 200 KR
                                                40 MIN = 350 KR
                                                60 MIN = 500 KR

 

  •  Renar dina chakran från negativa energier som fastnat i ditt energifält.
  • Öppnar upp dina energicenter, dina chakran och rensar bort eventuella blockeringar som hindrar flödet av din andliga livskraft, in i dina fysiska organ och kroppsfunktioner genom dina meridianer.
  • Din energi och allmänna välmående stimuleras.
  • Den riktar upp, centrerar och korrigerar rotationen hos varje chakra.
  • Den stärker dina chakran.


Kristaller har förmågan att transformera, lagra och förändra energi. De strikt organiserade tillståndet hos kvartskristaller tillåter fotoner att röra sig utan att fastna eller kondensera som energi i de flesta andra materia.

En kristall är därför ett redskap som kan användas för ljus och energi på ett specifikt sätt. Den hälsobringade effekten av kristallterapi resulterar från vibrationen från kristallen som skapar en resonans med vattnet i våra vävnader och celler.

Strukturerat vatten har en ökad ytspänning och bindningsförmåga. Det är den hälsosamma statusen man finner i friska cellvävnader. Cancerceller och andra sjukdomar består av ostruktorerat vatten.

Mönstret av vibrationer som skapas av Casans kristallbäddar under en behandling skapar högre och högre nivåer av ordning, harmoni och medvetande. Närvaron av entiteterna kan ofta kännas under dessa behandlingar.