VARFÖR MEDITERA?


Att meditera handlar om att vara här och nu, vilket vi oftast har väldigt svårt för. (Det finns hela tiden saker som vi tror att vi måste...)

Meditation är att koppla bort omvärlden, fokusera på din andning för att uppnå lugn, medvetenhet och kontakt med ditt inre.

Om du har svårt att koncentrera dig, kan meditation hjälpa dig. Ju mer du mediterar ju lättare blir det.

Det krävs ingen utrustning, inget medlemsskap, inga handböcker och det är enkelt att utföra.
Vid meditation minskar din stress, kortisolnivåerna sjunker. Daglig meditation ökar storleken på hjärnan, skapar bättre minne och bättre blodflöde i din hjärna.

Om du mediterar 15 min varje dag ger det förbättringar på både psykisk och fysiskt välmående. 

Jag erbjuder i meditation i grupp både för barn och vuxna. Om du inte har möjlighet att komma hit, kan du prenumerera på fem olika meditationer som du sitter hemma hos dig själv och lyssnar till så ofta du vill.

 
Mer info får du under fliken "Meditation i grupp"

·

KRISTALLBÄDDEN - VAD KAN DEN GÖRA FÖR DIG

När du ligger i kristallbädden ökar ditt fysiska välmående. Du ligger på en vanlig säng med ögonen stängda. Under tiden lyser ljusenergin från kristallerna på dina sju största energifält/chakran. Ljus och färg lyser genom varje kristall i ett växelvis mönster.

  • Vissa känner något i kristallbädden, andra känner ingenting.
  • Tvivla inte, du får alltid det du behöver.
  • Den renar dina chakran från negativa energier som fastnat i ditt energifält.
  • Den öppnar upp dina energicenter, dina chakran och rensar bort eventuella blockeringar som hindrar flödet av din andliga livskraft, in i dina fysiska organ och kroppsfunktioner genom dina meridianer.
  • Din energi och allmänna välmående stimuleras.
  • Den riktar upp, centrerar och korrigerar rotationen hos varje chakra.
  • Den stärker dina chakran.
Mer info får du under fliken "Kristallbädd"