OM DU VILL ATT JAG KOMMER MED KRISTALLBÄDDEN TILL DIN ORT, TVEKA INTE ATT KONTAKTA MIG!
 


Kristallbädd

Kristallbäddsterapi som assisterar ditt fysiska välmående. Kristallbädden är en healingform där man använder sig av några specialslipade och belysta kvartskristaller. En behandling i kristallbädden varar från 30 - 60 minuter.

Personen som mottar behandlingen ligger på rygg med ögonen slutna under tiden du badar i ljusenergin från kristallerna. Det färgade ljuset korresponderar till de sju chakrorna vilka är energicenter som driver energin genom vårt energisystem. Ljus o färg lyser genom varje kristall i ett växelvis mönster.

Du kan boka 30 eller 60 minuter i kristallbädden.
Ta gärna på dig ljusa eller vita kläder.

PRISER:
30 MIN = 400 KR
60 MIN = 600 KR


Under en behandling får du vad du behöver just nu. Är du trött får du energi. Har du problem får du hjälp med dem, även om det kan ta tid. Kan också vara en ny insikt du behöver. 


Kristaller har förmågan att transformera, lagra och förändra energi. De strikt organiserade tillståndet hos kvartskristaller tillåter fotoner att röra sig utan att fastna eller kondensera som energi i de flesta andra materia.

En kristall är därför ett redskap som kan användas för ljus och energi på ett specifikt sätt. Den hälsobringade effekten av kristallterapi resulterar från vibrationen från kristallen som skapar en resonans med vattnet i våra vävnader och celler.

Strukturerat vatten har en ökad ytspänning och bindningsförmåga. Det är den hälsosamma statusen man finner i friska cellvävnader. Cancerceller och andra sjukdomar består av ostruktorerat vatten.

Mönstret av vibrationer som skapas av Casans kristallbäddar under en behandling skapar högre och högre nivåer av ordning, harmoni och medvetande. Närvaron av entiteterna kan ofta kännas under dessa behandlingar.