Kristallbädd från Casa de Dom Inácio

fylld med Brasiliens energi

Kristallbädden hjälper ditt fysiska välmående och kommer från Brasilien.

  • De använder specialslipade och belysta kvartskristaller för bästa effekt.
  • Personen som får behandlingen ligger på rygg med ögonen slutna under tiden du njuter av ljusenergin från kristallerna. 
  • Det färgade ljuset korresponderar till dina sju största chakran, vilka är energicenter som driver energin genom vårt energisystem. Ljus och färg lyser genom varje kristall i ett växelvis mönster.
  • Under en behandling stärks dina chakran och du får mer energi. Dina chakran öppnas upp, balanseras och stängs igen.
  • Du får som regel den hjälp du behöver just här och nu. Är du t.ex trött får du ork och ny energi, kanske är det en ny insikt du behöver mest.
  • Kristaller har förmågan att transformera, lagra och förändra energi.
  • En kristall är därför ett redskap som kan användas för ljus och energi på ett specifikt sätt. Den hälsobringande effekten av kristallterapi resulterar från vibrationen från kristallen som skapar en resonans med vattnet i våra vävnader och celler.
  • Strukturerat vatten har en ökad ytspänning och bindningsförmåga. Det är den hälsosamma statusen man finner i friska cellvävnader. Cancerceller och andra sjukdomar består av ostrukturerat vatten.
  • Mönstret av vibrationerna som skapas av  kristallbädden under en behandling, skapar högre och högre nivåer av ordning, harmoni och medvetande.  

Välkommen att höra av dig

Jannie Vidéen

sms 0705-833 013

jv@videen.se